Instructor Profile

Duncan BULLOCK

1/0

Kyudo

History

Iaido Sandan

Australian Kendo Renmei 2014

Coaching Coordinator 

Australian Kendo Renmei

2017-present

Executive Officer

ACT Kendo Renmei

2008-present

Dojo-Cho

Kuroyama Budokai

2007-present

 

Iaido Board Chairman

Australian Kendo Renmei

2015-18

Iaido Board Member

Australian Kendo Renmei

2012-15

 

Jodo Board Member

Australian Kendo Renmei

2012-15

Founding Member

Kuroyama Budokai

2007

E-mail: kuroyama.budokai@gmail.com  

Tel: +61 413 807 555

© 2021 by Kuroyama Budokai

  • Facebook Round